ریاست کنفرانس رئیس افتخاری کنفرانس
پروفسور ناصر میرسپاسی پروفسور ناصر میرسپاسی
پروفسور ناصر میرسپاسی
پدر علم مدیریت منابع انسانی
پروفسور باقر ساروخانی
استاد دانشگاه تهران
دبیر علمی کنفرانس رئیس کمیته داوران
پروفسو احمد جعفرنژاد دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
پروفسو احمد جعفرنژاد
استاد دانشگاه تهران
دکتر غلامرضا معمارزاده طهران
استاد دانشگاه علوم و تحقیقات
ریاست شورای سیاست گذاری دبیر کمیته
داوران
دکتر رضا واعظی دکتر حسام زند حسامی

دکتر رضا واعظی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر حسام زند حسامی
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دبیر اجرایی کنفرانس  دبیر شورای سیاست گذاری
دکترسید مهدی منیری دکتر فرزین رضایی
دکتر سید مهدی منیری دکتر فرزین رضایی
عضو شورای سیاست گذاری عضو شورای سیاست گذاری
 دکتر امیر غفوریان دکترسید مهدی منیری
 دکتر امیر غفوریان دکتر حمیده دوست طلب
عضو شورای سیاست گذاری  عضو شورای سیاست گذاری 
   
 دکتر میثاق شلویری دکتر محمد نقی زاده آیدین لو 
صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

دکتر احمد رضا رجبی بخشنده دکتر آرزو رحمانی اهرنجانی دکتر جعفر برزگر قره باغ دکتر حامد رحمانی
دکتر احمد رضا رجبی بخشنده دکتر آرزو رحمانی اهرنجانی دکتر جعفر برزگر قره باغ دکتر حامد رحمانی
دکتری مدیریت دولتی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دکتری صنایعمدیریت سیستم و بهره وری دکترای مديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي استادیار و هیات علمی دانشگاه آزاد قزوین دکترای مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی
دکتر رضا دوبرا دکتر رقيه وحدت دکتر سلیمان ایرانزاده دکتر سیده عاطفه یگانگی
دکتر رضا دوبرا دکتر رقيه وحدت دکتر سلیمان ایرانزاده دکتر سیده عاطفه یگانگی
دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دكتري مديريت آموزش عالي دانشیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد دکترای مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی – هیات علمی دانشگاه سهروردی قزوین
دکتر طاهره جلیل زاده دکتر علیرضا جمشیدی دکتر فرزانه نيازي قاضياني دکتر فرشید علمی مهر
دکتر طاهره جلیل زاده دکتر علیرضا جمشیدی دکتر فرزانه نيازي قاضياني دکتر فرشید علمی مهر
دکتری مدیریت منابع انسانی دکترای مدیریت دولتی - گرایش تصمیم گیری و تعیین خط مشی عمومی دكتري مديريت دولتي گرايش منابع انسانی دکتری مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری
دکتر كامران سرهنگی  دکتر کامران بیگلری  دکتر کمال باقرزاده  دکتر مجتبي حيدري
دکتر كامران سرهنگی دکتر کامران بیگلری دکتر کمال باقرزاده دکتر مجتبي حيدري
دکترای مديريت مالي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه دکترای مدیریت دولتی- تصمیم گیری و خط مش گذاری عمومی استادیار دانشگاه پیام نور ارومیه دکتری مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني
 دکتر محمد ذاکری  دکتر نهاد بهزادی دکتر میثاق شلویری دکتر محمد حسن زاده
دکتر محمد ذاکری دکتر نهاد بهزادی دکتر میثاق شلویری دکتر محمد حسن زاده
دکترای مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی دکترای مدیریت دکترای مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی دانشیار مدیریت
دکتر تورج حسن زاده ثمرین دکترحسین علی پور  دكتر محمد فيضى دكتر عادل شاه ولى زاده
دکتر تورج حسن زاده ثمرین
دکترحسین علی پور  دكتر محمد فيضى
دكتر عادل شاه ولى زاده
استاديار مديريت استاديار مديريت مديريت منابع انسانى دکتری حسابدارى
دکتر فريدون عظيمى دکتر الهام پورقمري علمداری دکتر انور بایزیدی دکتر سعید عباس نژاد
دکتر فريدون عظيمى
دکتر الهام پورقمري علمداری
دکتر انور بایزیدی دکتر سعید عباس نژاد
دکتری حسابدارى دکترای مديريت صنعتي- مديريت سيستم ها دکترای حسابداری  دانشگاه تهران مدیریت راهبردی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فهیمه بابائی نیولوئی دکتر مرتضی شکرزاده    
دکتر فهیمه بابائی نیولوئی دکتر مرتضی شکرزاده  احسان كاتب   دكتر ناصر سيف الهى 
دکتری تخصصی مدیریت دولتی گرایش  مدیریت منابع انسانی عضو هیات علمی و مدیر کل آموزش موسسه  پژوهشگر علوم مديريت دكترى مديريت
     
نريمان زاده  دكتر على نظرى  دكتر اسلام محمدى   دكتر عظيم آران
دانشجوى دكترى مديريت   دكترى اقتصاد  عضو هيات عمى دانشگاه آزاد اقتصاد    عضو هيات علمى دانشگاه آزاداقتصاد